1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R96
  4. Khi khởi tạo năm học mới, nhà trường mong muốn lấy được thông tin của phụ huynh học sinh từ năm học trước

Khi khởi tạo năm học mới, nhà trường mong muốn lấy được thông tin của phụ huynh học sinh từ năm học trước

  • Trước phiên bản R96: Khi khởi tạo năm học mới, phần mềm chỉ tự động lấy lên danh sách học sinh lên trang Tài khoản phụ huynh, nhà trường phải cập nhật lại tất cả thông tin của phụ huynh toàn trường (bao gồm các học sinh đã có thông tin bố mẹ từ năm trước và các học sinh mới tuyển sinh/chuyển đến trường). Việc làm này đang khiến các trường mất rất nhiều thời gian để thực hiện.
  • Từ phiên bản R96: Khi khởi tạo năm học mới, phần mềm cho phép lấy thông tin phụ huynh của năm học các học sinh từ năm học trước.

Chi tiết các bước thực hiện:

  1. Vào Cài đặt\Tài khoản phụ huynh
  2. Tại màn hình Tài khoản phụ huynh, Chọn biểu tượng thiết lập, chọn Lấy thông tin phụ huynh từ năm học trước.
  3. Tại đây, phần mềm tự động lấy lên thông tin phụ huynh của các học sinh từ năm học trước.
  4. Tích chọn thông tin phụ huynh của học sinh cần lấy thông tin. Nhấn Xác nhận

Chi tiết các bước hướng dẫn khai báo thông tin tài khoản phụ huynh tại đây.

Cập nhật 13/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ