Quản lý tài khoản giáo viên

Giúp quản trị hệ thống có thể dễ dàng quản lý danh sách tài khoản giáo viên cũng như quản lý từng vai trò sử dụng trên phần mềm

Theo dõi hướng dẫn chi tiết Quản lý tài khoản giáo viên tại đây.

Theo dõi hướng dẫn chi tiết Quản lý vai trò tại đây.

Cập nhật 30/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ