1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để nhập khẩu được danh sách học sinh?

Làm thế nào để nhập khẩu được danh sách học sinh?

Các bước thực hiện

I. Nhập khẩu danh sách học sinh

  1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh
  2. Nhấn vào biểu tượng Tiện ích\Nhập khẩu
  3. Sau đó anh/chị thực hiện nhập khẩu danh sách học sinh theo hướng dẫn Cách 2 tại link: tại đây.

II. Cách khắc phục file nhập khẩu danh sách học sinh bị lỗi

Trong trường hợp file nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:

  1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh
  2. Nhấn vào biểu tượng Tiện ích\Nhập khẩu, sau đó lựa chọn file nhập khẩu đã chuẩn bị, nhấn Tiếp tục
  3. Tại bước Xác nhận và nhập khẩu, phần mềm hiển thị Số bản ghi Không hợp lệ, anh/chị nhấn tải tệp dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại để thực hiện tải tệp chi tiết lỗi chi tiết để thực hiện chỉnh sửa.

4. Thực hiện nhập khẩu lại tệp sau khi chỉnh sửa tương tự nhập khẩu danh sách học sinh như ban đầu.

 

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ