1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
  3. Bước 1: Khai báo Danh mục Tuyển sinh cấp trường

Bước 1: Khai báo Danh mục Tuyển sinh cấp trường

Giúp nhà trường có thể dễ dàng khai báo danh mục lớp học, đối tượng ưu tiên của trường để phục vụ cho nhu cầu tuyển sinh và xếp lớp

Diện ưu tiên, khuyến khích

  1. Vào Tuyển sinh\Danh mục\Diện ưu tiên, khuyến khích
  2. Tại đây phần mềm đã mang theo một số danh sách diện ưu tiên, khuyến khích. Có thể nhấn Thêm để bổ sung thêm diện ưu tiên, khuyến khích. Nhấn Lưu

Lưu ý: Nếu trường không dùng phân hệ Học sinh thì anh/chị khai báo thông tin tuyển sinh như sau:

Lớp học

  1. Vào Tuyển sinh\Danh mục\Lớp học
  2. Nhấn Thêm lớp để khai báo thông tin từng lớp học
  3. Hoặc có thể nhấn Thêm nhanh để khai báo thông tin nhiều lớp học cùng 1 lúc

Lưu ý: Tại màn hình Danh mục/Lớp học, phần mềm mặc định lấy lên toàn bộ thông tin lớp học đã khai báo tại phần Xếp lớp.

Cập nhật 17/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ