1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
  3. Tổng quan Tuyển sinh cấp trường

Tổng quan Tuyển sinh cấp trường

Giúp nhà trường có thể theo dõi thống kê được tình hình tuyển sinh tại trường theo các tiêu chí như là Chỉ tiêu tuyển sinh, Số hồ sơ đã đăng ký, Số học sinh đã nhập học

  1. Chọn Tuyển sinh\Tổng quan\Thống kê
  2. Tại đây nhà trường có thể dễ dàng theo dõi được thống kê tình hình tuyển sinh tại trường

Ngoài ra tại màn hình Bắt đầu sử dụng anh/chị có thể theo dõi được luồng nghiệp vụ Tuyển sinh, đây là những nghiệp vụ chính mà anh/chị cần thực hiện theo thứ tự 1-2-3-4. Nhấn Thực hiện để chuyển hướng tới màn hình nghiệp vụ chi tiết

Để có thể lập kế hoạch tuyển sinh anh/chị theo dõi hướng dẫn chi tiết tại đây

Theo dõi hướng dẫn Đăng tin tuyển sinh tại đây

Theo dõi hướng dẫn Xét tuyển tại đây

Theo dõi hướng dẫn Xếp lớp tại đây 

Cập nhật 17/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ