1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Bước 4: Xét tuyển Tuyển sinh cấp Trường

Bước 4: Xét tuyển Tuyển sinh cấp Trường

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh của học sinh trên cổng thông tin tuyển sinh thì nhà trường nhanh chóng xác định được trong các hồ sơ ấy thì hồ sơ nào đáp ứng đủ các tiêu chí của trường đề ra và xếp vào danh sách các học sinh trúng tuyển

 1. Vào Tuyển sinh\Xét tuyển
 2. Tại đây phần mềm đã tự động phân loại hồ sơ dựa trên thiết lập nhóm & tiêu chí tuyển sinh ở bước Lập kế hoạch tuyển sinh. Anh/chị có thể lựa chọn phân loại hay không

TH1: Có phân loại hồ sơ xét tuyển

 • Tích chọn tại phần Phân loại hồ sơ, nhấn Tiếp tục, chọn lớp cần thực hiện xét tuyển hồ sơ học sinh.
 • Tại đây phần mềm đã lấy lên toàn bộ hồ sơ học sinh được tiếp nhận dưới hình thức Nộp trực tuyến.
 • Nhấn Thêm hồ sơ để bổ sung thông tin của từng hồ sơ vào phần mềm, nhấn Lưu
 • Hoặc nhấn biểu tượng “Tiện ích” chọn Nhập khẩu để lựa chọn nhập khẩu nhiều hồ sơ tuyển sinh của học sinh cùng 1 lúc vào phần mềm
 • Tích chọn hồ sơ cần xếp nhấn Chuyển trạng thái và lựa chọn tới trạng thái hồ sơ cần xếp
 • Nếu trường có tiếp nhận thêm hồ sơ tuyển sinh trực tuyến mới thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo để anh/chị nắm được. Có thể nhấn Phân loại để thực hiện xét tuyển cho các hồ sơ vừa nhận.
 • Tại phần Đã xét tuyển, anh/chị có thể nhấn biểu tượng mũi tên để gửi thông báo về cho phụ huynh về tình hình xét tuyển tại trường thông qua ứng dụng SISAP – Dịch vụ chia sẻ thông tin nhà trường, phụ huynh. Hoặc cũng có thể nhấn vào tên học sinh hoặc biểu tượng “con mắt” để có thể theo dõi chi tiết về thông tin hồ sơ học sinh

TH2: Không phân loại hồ sơ xét tuyển

 • Tích chọn tại phần Không phân loại, nhấn Tiếp tục, chọn lớp cần thực hiện xét tuyển hồ sơ học sinh.
 • Tại đây phần mềm đã lấy lên toàn bộ hồ sơ học sinh được tiếp nhận dưới hình thức Nộp trực tuyến.
 • Nhấn Thêm hồ sơ để bổ sung thông tin của từng hồ sơ vào phần mềm, nhấn Lưu
 • Hoặc nhấn biểu tượng “Tiện ích” chọn Nhập khẩu để lựa chọn nhập khẩu nhiều hồ sơ tuyển sinh của học sinh cùng 1 lúc vào phần mềm
 • Tích chọn hồ sơ cần xếp nhấn Chuyển trạng thái và lựa chọn tới trạng thái hồ sơ cần xếp
 • Nếu trường có tiếp nhận thêm hồ sơ tuyển sinh trực tuyến mới thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo để anh/chị nắm được. Có thể nhấn Phân loại để thực hiện xét tuyển cho các hồ sơ vừa nhận.
 • Tại phần Đã xét tuyển, anh/chị có thể nhấn biểu tượng mũi tên để gửi thông báo về cho phụ huynh về tình hình xét tuyển tại trường thông qua ứng dụng SISAP – Dịch vụ chia sẻ thông tin nhà trường, phụ huynh. Hoặc cũng có thể nhấn vào tên học sinh hoặc biểu tượng “con mắt” để có thể theo dõi chi tiết về thông tin hồ sơ học sinh

Lưu ý

 1. Trường hợp nhà trường có nhiều nhóm tuyển sinh thì có thể dễ dàng chuyển hồ sơ của học sinh bằng cách sau:
  • Chọn hồ sơ học sinh cần chuyển, nhấn biểu tượng tiện ích, chọn Chuyển nhóm tuyển sinh 
  • Sau đó lựa chọn nhóm tuyển sinh mới cần chuyển đến, nhấn Xác nhận
 2. Muốn gửi thông báo cho nhiều phụ huynh cùng 1 lúc thì anh/chị thực hiện như sau:
  • Tích chọn các hồ sơ tuyển sinh, nhấn Gửi thông báo
 3. Tại màn hình Xét tuyển anh/chị có thể sửa nhanh thông tin Nhóm tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển bằng cách:
  • Nhấn biểu tượng tiện ích, chọn Phân loại hồ sơ sau đó thực hiện chỉnh sửa thông tin cần thiết. Nhấn Phân loại
  • Có thể nhấn Bỏ phân loại để loại bỏ các tiêu chí xét tuyển này
 4. Muốn xóa hồ sơ học sinh thì anh/chị tích chọn Hồ sơ tuyển sinh cần xóa, nhấn biểu tượng tiện ích chọn Xóa hồ sơ
 5. Trên file nhập khẩu hồ sơ tuyển sinh anh/chị có thể dễ dàng lựa chọn trạng thái của hồ sơ: Hồ sơ chờ tiếp nhận, Diện ưu tiên, Đạt tiêu chí…
 6. Để có thể thực hiện Xếp lớp cho học sinh thì các hồ sơ tuyển sinh phải có trạng thái là Đã nhập học
Cập nhật 17/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ