1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
  3. Bước 2: Lập kế hoạch tuyển sinh

Bước 2: Lập kế hoạch tuyển sinh

Giúp nhà trường nhanh chóng lập được kế hoạch tuyển sinh để gửi lên Phòng giáo dục phê duyệt

  1. Vào Tuyển sinh\Lập kế hoạch 
  2. Tại phần Thông tin tuyển sinh, nhấn Khai báo và thực hiện khai báo các thông tin chung, nhấn Xác nhận.
    Lưu ý: Tại màn hình Lập kế hoạch tuyển sinh, tích chọn Nhận hồ sơ trực tuyến thì sau khi nhấn Xác nhận trên website của trường sẽ hiển thị thông báo tuyển sinh và có link đến phần nộp hồ sơ trực tuyến (thông báo này chỉ hiển thị trong khoảng thời gian nhận hồ sơ mà anh/chị vừa thiết lập)
  3. Phần mềm đã tự động mặc định Nhóm tuyển sinh theo đúng cấp học tại trường, nhấn tên nhóm để có thể chỉnh sửa thiết lập các nhóm tiêu chí tuyển sinh như Độ tuổi tuyển sinh, Khu vực tuyển sinh, Diện ưu tiên. Nhấn LưuLưu ý: Nếu trường có nhiều nhóm tuyển sinh thì có thể nhấn Thêm nhóm để bổ sung nhóm tuyển sinh thứ 2
  4. Nhấn Sửa tại Thành phần hồ sơ, chọn thiết lập với hồ sơ Nộp trực tiếp/Nộp trực tuyến. Có thể nhấn Thêm thành phần để bổ sung thêm các hồ sơ cần thiết. Nhấn Xác nhận
Cập nhật 17/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ