1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để thực hiện phân quyền cho giáo viên?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Mầm non
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Làm thế nào để thực hiện phân quyền cho giáo viên?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Làm thế nào để thực hiện phân quyền cho giáo viên?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Làm thế nào để thực hiện phân quyền cho giáo viên?

Làm thế nào để thực hiện phân quyền cho giáo viên?

Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo danh mục giáo viên

Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Thực hiện phân quyền cho Giáo viên

Anh/chị Vào Cài đặt/Tài khoản cán bộ:


Chọn mục Quản lý vai trò:

+ Chọn Tab Phân quyền để phân quyền chi tiết cho vai trò đó

+ Chọn Tab Người dùng để gán người dùng cho vai trò đang phân quyền.

Anh/chị xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ