Quản lý vai trò

Phần mềm đã mặc định các vai trò thường có tại trường, tuy nhiên có thể thêm mới vai trò, phân quyền hoặc chọn người dùng cho vai trò theo nhu cầu của đơn vị.

Thêm mới vai trò

  1. Chọn tab Quản lý vai trò, nhấn Thêm.
  2. Khai báo Tên vai trò và Mô tả (nếu có).
  3. Nhấn Cất.

Phân quyền cho vai trò

  1. Tại tab Phân quyền, chọn vai trò trên danh sách.
  2. Tích chọn quyền được phân cho vai trò đó.
  3. Nhấn Cất.

Chọn người dùng cho vai trò

  1. Chọn tab Người dùng, chọn vai trò trên danh sách.
  2. Nhấn Chọn người dùng.
  3. Tích chọn người dùng cho vai trò được chọn.
  4. Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 30/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ