Đổi mật khẩu

Có 2 cách thay đổi mật khẩu:

Cách 1:

  1. Đăng nhập vào phần mềm MISA QLTH của đơn vị.
  2. Tại màn hình danh sách các nghiệp vụ, nhấn biểu tượng “ảnh đại diện”, chọn Đổi mật khẩu
  3. Nhập thông tin Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu
  4. Nhấn Đồng ý

Cách 2:

  1. Tại màn hình Tin tức, nhấn vào chữ “tại đây” trên dòng thông báo.
  2. Nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu.
  3. Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 01/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ