1. Trang chủ
 2. Quản lý cán bộ CCVC
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Thư viện
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Học trực tuyến
 3. Học sinh
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Thời khóa biểu
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Thiết bị
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Khoản thu
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Mầm non
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?

Cách chuyển dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức?

Mục đích

Việc chuyển đổi dữ liệu từ các bản thử nghiệm sang bản chính thức giúp đưa các dữ liệu từ bản thử nghiệm mà khách hàng đã nhập trước đó để tiếp tục theo dõi trên phần mềm MISA QLTH.

Các bước thực hiện

Sau khi dùng chính thức phần mềm MISA QLTH, để chuyển đổi dữ liệu từ thử nghiệm sang chính thức, anh/chị thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào phần mềm, chọn Bảng tin
 2. Hệ thống hiển thị thông báo từ hệ thống như sau:
 • Nhấn Vào đây để chuyển toàn bộ dữ liệu từ bản thử nghiệm sang bản chính thức.
 • Nhấn Chuyển sang chính thức tại nghiệp vụ mà anh/chị mong muốn chuyển.

Lưu ý: Trường hợp khi dùng bản thử nghiệm anh/chị đang nhập dữ liệu rác, nhấn Thiết lập lại dữ liệu để xóa các dữ liệu đã nhập và đưa dữ liệu về trạng thái bắt đầu sử dụng để chuyển sang dùng chính thức.

Cập nhật 22/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ