1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Một số thiết lập khác
 4. Thiết lập
 5. Quản lý tài khoản phụ huynh – phân hệ khoản thu

Quản lý tài khoản phụ huynh – phân hệ khoản thu

Giúp nhà trường có thể dễ dàng thực hiện khai báo thông tin tài khoản phụ huynh cũng như xác nhận được việc nộp tiền để sử dụng gói tài khoản.

Khai báo trực tiếp thông tin tài khoản phụ huynh

 1. Lựa chọn học sinh trên danh sách, khai báo Thông tin thuê bao: Họ tên phụ huynh, Số điện thoại đăng ký và Gói dịch vụ mà phụ huynh đăng ký.
 2. Lựa chọn Thông tin thanh toán là Chưa nộp tiền, đã nộp tiền
 3. Nhấn Lưu.

Gửi thông báo kích hoạt

Sau khi khai báo thành công thông tin tài khoản phụ huynh anh/chị cần gửi thông tin kích hoạt tài khoản (đối với trường hợp trường có sử dụng SISAP – Dịch vụ chia sẻ thông tin nhà trường, phụ huynh).

 • Tại màn hình Tài khoản phụ huynh, tích chọn học sinh cần gửi thông báo kích hoạt
 • Nhấn Gửi thông báo kích hoạt

Lấy dữ liệu tài khoản phụ huynh

Giúp nhà trường lấy dữ liệu tài khoản phụ huynh từ phân hệ khoản thu trong trường hợp sử dụng song song hai phân hệ Học sinh và Khoản thu.

 1. Chọn Cài đặt\Tài khoản phụ huynh
 2. Nhấn vào biểu tượng tiện ích, chọn Thiết lập phân hệ liên kết
 3. Lựa chọn phân hệ cần lấy dữ liệu tài khoản cho phụ huynhKhoản thu hoặc Học sinh
 4. Thực hiện đăng ký gói dịch vụ nếu nhà trường chưa thực hiện đăng ký gói dịch vụ
 5. Nhấn Lưu.

Lấy thông tin tài khoản phụ huynh từ hồ sơ học sinh

Giúp kế toán nhanh chóng lấy số điện thoại phụ huynh từ hồ sơ học sinh để kích hoạt tài khoản SISAP

 1. Nhấn biểu tượng tiện ích, chọn lấy thông tin phụ huynh từ hồ sơ học sinh.
 2. Lựa chọn phạm vi lấy thông tin: Toàn trường, khối, Lớp
 3. Nhấn Xác nhận, hệ thống tự động sinh thông tin phụ huynh: Tên, số điện thoại

Nhập khẩu tài khoản phụ huynh

 1. Nhấn biểu tượng tiện ích, chọn Nhập khẩu
 2. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách tài khoản phụ huynh do phần mềm cung cấp.
 3. Sao chép thông tin Phụ huynh và Số điện thoại phụ huynh đăng ký từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 4. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm.
 5. Xóa thông tin những lớp anh/chị không thực hiện nhập khẩu.
 6. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu
 7. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
  Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.
 8. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.
Cập nhật 06/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ